W menu konstrukcyjnym, każdy obiekt ma swój opis. Kliknij na niego, aby otworzyć okno z informacjami na temat obiektu.

info1

info2