wall upgrade

shield upgrade

Wszystkie elementy mogą być polepszane do 18 poziomów. Tylko właściciel może być ulepszony do 10 poziomów.